Pokyny a základné informácie

Organizátor:
3klub Šamorín o.z. v spolupráci s mestom Šamorín

Termín:
24.03.2019 (Nedeľa)

Miesto:
Lesopark Pomlé, ŠamorínK

Kategórie:
Predškoláci, 0-6 rokov – deti narodené po roku 2012 (rozhodujúca je návšteva MŠ)
Mladší žiaci, 7-11 rokov – deti narodené 2009-2012
Starší žiaci, 12-15 rokov – deti narodené 2004-2008
Dospelí, ženy-muži

Štarty:
10:00 predškoláci, 100 m
10:10 mladší žiaci, 700 m
10:20 starší žiaci, 700 m
10:30 dospelí, 3000 m

Prihlasovanie:
Všetky kategórie cez online prihlasovací formulár.

Štartovné:
3 € (len kategória dospelí cez internetbanking, na mieste 4 €)
Štartové zahŕňa: štartovné čísla, meranie časov, občerstvenie

Prezentácia:
Od 9:00 do 30min. pred štartom katégórie na lúke v lesoparku Pomlé

WC a šatňa:
V priestoroch Amfiteátra

Výsledky:
Na mieste vyhlasovanie výsledkov 1.kola, neskôr tabuľka ŠBL na FB a stránke www.3klubsamorin.sk

Kontakty:
Juraj Nagy, 0905984190
Michal Briška, 0908745247
email: jn@flextravel.sk