Klub pre rekreačných športovcov, ktorí radi plávajú, bicyklujú a behajú. Cieľom je spoločné vymieňanie si skúseností, rád a hlavne „hecovanie“. Občas spoločné tréningy, preteky, sústredenia. Hádam k tomu časom aj ďalšie výhody.

Zdieľate našu záľubu v plávaní, bicyklovaní a behaní? Chceli by ste sa zúčastniť pretekov, ale chýba vám tréning alebo len dobrá rada ako na to?  Chceli by ste to raz dotiahnuť na triatlon, alebo maratón? Ak máte chuť byť súčasťou klubu, zdieľajúcich rovnaké záujmy, tak neváhajte a pridajte sa k nám! Stačí ak vyplníte e-prihlášku a my vás budeme kontaktovať. Radi Vás uvidíme medzi nami!

Vaše údaje v prihláške nebudú poskytnuté tretím osobám a budú použité výhradne pre potreby klubu.
Triatlonový klub 3klub Šamorín je dobrovoľným občianskym združením.

Názov združenia: 3klub Šamorín
Sídlo: Krivá 749/3, 93101 Šamorín, Slovenská republika
IČO: 42403359
Dátum vzniku: 08.04.2015

Titul, meno a priezvisko

Dátum narodenia

Adresa pobytu

Tel./Mobil

Občiansky preukaz č.

Dátum podania prihlášky

E-mail

Vaša správa (pripomienky, otázky)

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov pre potreby 3klub Šamorín o.z.
ÁnoNie

 1. Dodržiavať zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a stanovy športového klubu,
 2. Plniť uznesenia orgánov športového klubu,
 3. Aktívne sa podieľať na činnosti športového klubu.
 4. O prijatí za člena klubu rozhoduje na základe písomnej alebo elektorickej prihlášky výkonný výbor športového klubu. Až po schválení výkonného výboru sa stáva žiadateľ členom športového klubu. Právoplatnosť členstva potvrdí nový člen zaslaním členského príspevku. Údaje potrebné na zaplatenie členského príspevku:č.ú.: 2100802851/8330
  IBAN: SK4183300000002100802851
  BIC: FIOZSKBAXXX
  Suma: 30 EUR
  VS: 2019
  KS: 0308
  do poznámky: meno+2019