Pokyny a základné informácie

Usporiadateľ:
OZ GUTOR FUN (IČO: 42447780)
– v spolupráci ŠK pre Radosť o.z, obcou Hamuliakovo a dobrovoľníkmi

Termín:
30.9.2017 (sobota)

Miesto:
Hamuliakovo (historický názov „Gútor“, preto GútorRUN), námestie pri kultúrnom dome, veľká a malá Dunajská hrádza

Kategórie a vzdialenosti:
Škôlkari – 100m
1.stupeň ZŠ – 700m
2.stupeň ZŠ – 700m
Hlavný beh – 3000m (vekový limit: 15 rokov, osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť s písomným súhlasom zákonného zástupcu)

Prezentácia:
V deň pretekov v kultúrnom dome.
Začiatok o 8:30 – koniec 20 min. pred štartom kategórie.
Šatne a sprchy budú v športovej hale pri mieste štartu.

Časy štartov:
09:30 Predškolský vek
09:45 1. stupeň ZŠ (1.- 4. ročník)
10:00 2. stupeň ZŠ (5.- 9. ročník)
10:30 Rodinné štafety
11:00 EASY, HOBBY a HLAVNÝ BEH

Podrobnejšie informácie k trati, kategóriám, či štartovnému nájdete na stránke http://www.dobehnima.sk/propozicie.php

Kontakty:
Juraj Nagy, 0905984190
Michal Briška, 0908745247
email: info@3klubsamorin.sk