Pokyny a základné informácie

Organizátor: 3klub Šamorín o.z. v spolupráci s mestom Šamorín

Termín: 20.10.2019 (Nedeľa)

Miesto: Lesopark Pomlé, Šamorín

Kategórie: Predškoláci, 0-6 rokov – deti narodené po roku 2012 (rozhodujúca je návšteva MŠ) Mladší žiaci, 7-11 rokov – deti narodené 2009-2012 Starší žiaci, 12-15 rokov – deti narodené 2004-2008 Dospelí, ženy-muži

Štarty: 10:00 predškoláci, 100 m 10:10 mladší žiaci, 700 m 10:20 starší žiaci, 700 m 10:30 dospelí, 3000 m

Prihlasovanie: Všetky kategórie cez online prihlasovací formulár.

Štartovné: 3 € (len kategória dospelí cez internetbanking, na mieste 4 €) Štartové zahŕňa: štartovné čísla, meranie časov, občerstvenie

Prezentácia: Od 9:00 do 9:45 na lúke v lesoparku Pomlé

WC a šatňa: V priestoroch Amfiteátra

Výsledky: Na mieste vyhlasovanie výsledkov 6.kola, neskôr tabuľka ŠBL na FB a stránke www.3klubsamorin.sk

Kontakty: Juraj Nagy, 0905984190 Michal Briška, 0908745247 email: jn@flextravel.sk