Čo je Šamorínska bežecká liga?

ŠBL (Šamorínska bežecká liga) je celoročná súťaž bežcov, ktorá sa bude konať v Šamoríne a blízkom okolí. Bežci nemusia byť registrovaní v žiadnom atletickom oddiely. ŠBL je určená pre všetkých, ktorí majú radi beh a majú súťaživého ducha, bežci sa dokonca ani nemusia zúčastňovať všetkých pretekov. Dôležitá je znalosť propozícií a pravidiel účasti jednotlivých kôl, ktoré budú priebežne zverejňované na webovej stránke.
ŠBL bude pozostávať zo šiestich kôl a v prípade záujmu je potrebné sa na všetky registrovať samostatne. Štyri kolá bude organizovať 3klub Šamorín a štartovné na každé z týchto kôl je 2 EUR. Súčasne sme zaradili do ŠBL dva lokálne preteky – PomléRun a GútorRun, ktoré majú svoje vlastné propozície a stanovenú výšku štartovného. Bežci, ktorí sa rozhodnú štartovať na týchto dvoch podujatiach a súčasne majú záujem o hodnotenie v rámci ŠBL, zaregistrujú sa ešte aj na stránke www.3klubsamorin.sk v rámci ŠBL (registrácia je v prípade týchto dvoch pretekov už bezplatná, upozorňujeme, že registrácia do ŠBL nenahrádza registráciu na daný pretek a naopak).

Bodovanie

Všetci pretekári získavajú po jednom bode za absolvovanie jednotlivých kôl, ktoré sa započítavajú do bodovacej tabuľky. Na základe umiestnenia získajú prví deviati pretekári extra body (1. pretekár: 10 bodov, 2. pretekár: 9 bodov, 3. pretekár: 8 bodov, atď.), ktorá sa vyhodnotí po ukončení všetkých pretekov.

Vyhodnotenie pretekov

Pretekár a pretekárka, ktorí získajú najviac bodov, sa stanú celkovými víťazmi bežeckej ligy. Vyhodnotia sa aj najlepší vo vekových kategóriách do 18 rokov, 18-39 rokov a nad 40 rokov.

Už čoskoro…

Preteky Šamorínskej bežeckej ligy 2017

Už čoskoro….

Odbehnuté preteky